| Yoav Ben-Dov ד"ר יואב בן-דב

 

www.bendov.info

 

 

קלף 20: יום הדין

 

שם הקלף (בצרפתית: "המשפט") מתייחס כנראה לרעיון הנוצרי של יום הדין האחרון, וגם הציור מזכיר את חזון האפוקליפסה (מיוונית: "התגלות") של הברית החדשה. בחזון מופיעים שבעה מלאכים התוקעים בחצוצרות ומביאים אסונות על האדמה. האחרון שבהם מבשר את קץ הימים, ואז המתים קמים מקבריהם ועומדים למשפט האל. ציור הקלף אכן מתאר אירוע דרמטי, מעין "פיצוץ", אולם יש לו אופי מואר ואופטימי בניגוד לתיאור המפחיד של האפוקליפסה הנוצרית. הדמויות העירומות והחלוקה בין שמיים וארץ אופייניים לסוף הסידרה, והבור הפתוח בתחתית הקלף מזכיר את התהום שהופיעה בכמה קלפים קודמים. אולם כעת נראה כאילו השמיים, האדמה והתהום נפתחים זה אל זה.

 

 

יום הדין מאיר את האדמה

 

אפשר לראות את שפת הסמלים הנוצרית של הקלף כלבוש חיצוני לרעיון האוניברסלי של התגלות והארה. העירום המודגש והאופי הנשי במקצת של הדמות המרכזית מבטאים חשיפה מוחלטת ומצב של קבלה והתמסרות. מראה העורף שלה מזכיר את ראשי שני התלמידים בקלף הכוהן, ומרמז על חניכה או לימוד רוחני. מתחת לצווארה יש משולש מקווקו המשקף את מראה החצוצרה שמעליו, ומבטא בכך היענות והתקרבות של הארצי כלפי השמיימי.

 

קלף יום הדין מציין אפוא אירוע פתאומי ודרמטי של התגלות, המשנה את תודעת השואל ופותחת עבורו תקופה חדשה. ייתכן שמדובר בהתעוררות אישית לרמה גבוהה יותר של מודעות עצמית, או בחוויה של התגלות והארה בתחום המיסטי והרוחני. במישור יותר ארצי, הקלף יכול לבטא התבהרות, גילוי חשוב או הבנה פתאומית המאפשרת לשואל לראות את המציאות שמסביבו באור שונה.

 

 

יום הדין פותח שער למציאות אחרת

 

בצלב הסימטרי שעל הדגל הצמוד לחצוצרה אפשר לראות סמל נוצרי הקשור לתיאור האפוקליפסה, או לחילופין ריבוע המחולק לארבעה, רמז לארבעת היסודות וארבע החיות של קלף העולם. אולם במשמעות עמוקה יותר הצלב הוא סמל עתיק שקדם לנצרות, ומייצג מפגש של שני צירים. הציר האופקי הוא המציאות הארצית והיומיומית. הציר האנכי מחבר את שלושת העולמות: השמיים, כלומר רובד רוחני של ישויות מדריכות ומיטיבות, האדמה שעליה מתנהלת המציאות הארצית, והשאול שהוא התהום המופיעה בכמה מהקלפים כרובד של אפלה, פחדים קדומים ומשקעי עבר טראומטיים.

 

המפגש בין שני הצירים מייצג רגע דרמטי שבו המציאות הגשמית כביכול נפתחת ומתחברת אל עולם של קסם וכישוף. רגע כזה יכול להיות אקט של הארה כפי שתיארנו, או משהו כמו רגע השיא של טקס מאגי, שבו קטע של המציאות הגשמית מתחבר לרמות אחרות של הוויה ושואב מהן כוחות וידע. בהיבט כזה הקלף יכול לייצג תחושה של "נס", כלומר מאורעות הנראים כאילו הם מכוונים על ידי ישויות על טבעיות. בנוסף, ציור הקלף מעביר תחושה של אבדן גבולות ושל התמסרות טוטאלית. הדבר יכול לבטא אווירה קסומה שבה הכל אפשרי וכל הכיוונים נפתחים, או לחילופין מצב מבולבל של עירעור תחושת המציאות וקושי להבדיל בין ממשות ודמיון.

 

 

יום הדין חושף את מה שהיה חבוי

 

הדמויות על האדמה (אולם לא המלאך) עירומות לגמרי, וגם התהום נראית מוארת ופתוחה. כביכול, בקלף הזה הכל נחשף ומתגלה לעין כל – גם דברים שקודם היו מכוסים או קבורים מתחת לאדמה. קלף יום הדין יכול אפוא לתאר חשיפה וגילוי של סוד שהשואל ניסה לשמור עליו וכעת הוא מתגלה. לחילופין, אולי מדובר במשהו שקודם הוסתר מעיני השואל, וכעת הוא יכול לדעת עליו.

 

תקיעת החצוצרה נשמעת למרחוק, ומציינת בכך שהסודות הנחשפים הופכים לנחלת הכלל. לדוגמה, הקלף יכול לתאר תהליך שעד כה היה צריך לשמור עליו בחשאיות, אולם כעת הוא הבשיל ואפשר לגלות אותו בפומבי. במקרים אחרים אפשר לראות בקלף התייחסות לפרסום ותהילה, או אם הוא מופיע בהיבט שלילי, להשמצות ורכילות מזיקה שמתפרסמות ברבים. הקלף יכול גם לסמל עניינים הקשורים באמצעי תקשורת, או עיסוק כלשהו בפרסום ובהפצה של מידע.

 

 

יום הדין מביא תיקון והשלמה

 

הדמות המרכזית בקלף היא היחידה המופיעה בקלפים מאחור, והיא מתבוננת לתוך הקלף מזווית הראייה שלנו. העירום שלה יכול אפוא לייצג מפגש של השואל עם עצמו ללא מחסומים או הסתרות. האופי המואר של הקלף ותחושת ההתגלות המאפיינת אותו יכולים לציין תהליך של וידוי וחשיפה אישית, שבו האדם מעלה לפני השטח פחדים וסודות אפלים. בכך הם מאבדים את אופיים המאיים והוא יכול לחוש ראוי לקבלה ולאהבה מצד אחרים, בדומה ליחס שהדמות המרכזית מקבלת מדמויות הגבר והאשה. בהיבט פסיכולוגי, הקלף יכול אפוא לייצג ריפוי נפשי ושחרור ממצוקות העבר, כאשר השדים עולים כביכול מן התהום והופכים לישויות מוארות.

 

אפשר גם לראות בשלוש הדמויות האנושיות ילד המקבל תמיכה ואהבה משני הוריו, כלומר קשר משפחתי אידיאלי. בהיבט זה הקלף יכול לייצג תיקון של בעיות שמקורן בקשר של השואל עם הוריו, וכתוצאה מכך יכולת ליצור יחסים בריאים יותר עם הילדים שלו. קלף יום הדין מבטא בכך תהליך של תיקון המתייחס למצוקות העבר ברמה האישית או המשפחתית, כאשר האדם מגיע לקבלה ולהשלמה עם מה שיש, במקום לשפוט ולדחות תכנים כואבים ובלתי רצויים למעמקי הנפש.

 

בהיבט רוחני יותר אפשר לפרש את קלף יום הדין כשיפוט "אלוהי" הנעשה ממקום של חסד והבנה, ושחושף את הטבע המואר של כל רבדי ההוויה האנושית. הידיים של שתי הדמויות הצדדיות (ואולי גם של הדמות המרכזית), צמודות במעין תפילה. הן מייצגות יכולת לראות את הטבע האלוהי גם בעצמנו וגם באחרים, כלומר יכולת לבטא יחס של קבלה, חמלה והתפעמות. ראייה כזו היא המשפט הסופי והאחרון, בניגוד לשיפוט האנושי המוגבל של קלף הצדק שיש בו היבט של פסילה ודחייה.

 

 

יום הדין מבשר לידה חדשה

 

כמו קץ הימים במסורת הנוצרית, גם קלף יום הדין סוגר את רצף ההתפתחות של הסדרה הראשית, כאשר לקלף העולם שבא אחריו יש מבנה שונה וייחודי. אפשר אפוא לראות בקלף יום הדין תהליך שהגיע להשלמה ברמה הנוכחית, ומוביל לפתיחתו של פרק חדש ברמה גבוהה יותר. לדוגמה, אליסטר קראולי ראה בקלף הזה סמל ללידתו של העידן החדש, "עידן הילד" שבו תגיע האנושות לרמות גבוהות יותר של ידע והבנה. העובדה שהילד נראה במבט מאחור, ולכן איננו רואים את פניו ואף לא יודעים את מינו, מציינת שעדיין אי אפשר לדעת מה טיבו של הפרק החדש וכיצד הוא יתפתח בהמשך.

 

דמות הילד או התינוק העירום המגיח מתוך הבור ונפגש עם דמויות ההורים יכולה לבטא גם דימוי של לידה או לידה מחדש. לדוגמה, אם הקלף הפוך, הדבר יכול לציין חוויות טראומטיות שמקורן בלידה או בשנות הינקות הראשונות, כמו למשל ילד שהוריו לא רצו בו. במקרה זה היפוך הקלף למצב ישר יכול לייצג את תהליך התיקון הנדרש, כפי שתיארנו קודם. בתפיסה של גלגול נשמות הקלף יכול לייצג את הלידה בגלגול הבא, או חשבון נפש חושפני המסכם את מהלך החיים הנוכחי ואת "המטען הקרמאטי" שניקח איתנו לחיים הבאים. וכמובן, אפשר לפרש את דימוי הלידה גם בצורה ישירה, כהתייחסות ללידה ממש או לתינוק שמופיע בחיי השואל.

 

 

פירוש בקריאה

 

התבהרות פתאומית של מצב העניינים, גילוי חשוב ולא-צפוי, הארה, פתיחה למצבי תודעה גבוהים. רגע של חסד שבו "שערי השמים נפתחים". טשטוש של גבולות המציאות, טקס או פעולה מאגית, אווירת כישוף בחיי היומיום. חשיפה של סודות ודברים נסתרים. עניינים של פרסום ותקשורת. התמודדות עם אמיתות קשות שנחשפות לראשונה. חשבון נפש שבו השואל צריך להתייצב ולהתמודד עם תוצאות מעשיו, אולם באווירה שמאפשרת קבלה ותיקון. התגברות על מצוקות העבר והשלמה עם חוויות הילדות ועם השפעת ההורים. פתיחה של שלב חדש ושונה ממה שהיה עד כה, כאשר קשה לדעת איזו צורה הדברים יקבלו בטווח הארוך. לידה מחדש או עניינים הקשורים בלידה ובתינוקות.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

תיאור הקלף המופיע כאן הוא קטע מספר בהכנה – גירסה לא סופית.

 

אפשר לקרוא גירסה מוקדמת, ארוכה ומפורטת יותר, עם דוגמאות גרפיות ממקורות שונים, בתיאור קלפי הסידרה הראשית בדף הטארוט של האתר שלי - www.bendov.info

 

פירוש מקוצר בקריאה, מתאים גם לקלפים מחפיסות אחרות, ב מדריך קצר לקריאה (ישן) - להורדה באתר.